Bejelentés


Forever River River Phoenix (1970-1993)


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

„A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak. Ám azt hiszem, többről van itt szó. A legfontosabb dolgok túl közel lapulnak ahhoz a helyhez, ahol a lelked legféltettebb titkai vannak eltemetve, irányjelzőként vezetnek a kincshez, amit az ellenségeid oly szívesen lopnának el. Ha mégis megpróbálsz beszélni róluk, a hallgatóságtól csak furcsálló tekinteteket kapsz cserébe, egyáltalán nem értenek meg, nem értik, miért olyan fontos ez neked, hogy közben majdnem sírva fakadsz. És szerintem ez a legrosszabb. Amikor a titok nem miattad marad titok, hanem mert nincs, aki megértsen.”

(Stephen King: Állj ki mellettem)_______________________________________________

Allen Ginsberg:

Az Isten miért szeretett,Jack?

Mert párnákon,
nyugszik fejem,
Mert sírok sírbasüppedt
dolgozószobámban
Mert köldököm alá
süllyedt szívem
mert levegős és
vén a hasam
teli gyöngéd
sóhajjal és
nevezetes mellem
sír- míg
egy kézérintés
lecsillapítja -
Mert megriadtam
Mert dalolva röpítem
szerelmetes
felemhez hangom -
Mert szeretőn szeretlek
drágám,másik
énem élő
mátkám
barátom,gyöngédszemű
öreg uram -
Mert az élet teljében
vagyok és mégsincs
választásom
leigáz az érzés
hogy én vagyok Az,ki
Vesztett
Keresve még keresve
a mámort - a szív
az altest az ágyék és comb
pompás üdvét
Meg nem tagadva
38 év 145 font fej
kar és láb húsból
Egyetlen whitmani
lábujjköröm sem ítél el
s látnoki hajszál se száműz
könyörtelen Pokolba,
Mert gépies burokból
megvallom szégyenlős vágyam.

(New York 1963)__________________________________

Haroldo de Campos:

Erkölcsi minimum

immáron mindent elkövettem a szavakkal
immáron semmit sem akarok______________________________________________

"Szabaddá ész tesz,
erőssé a törvény,
naggyá a jóság,dússá a verőfény."

(F.Schiller)______________________

"Nincs csodálatosabb,mint amikor valaki,aki nem bolond,egy bolondos hangtól vezérelve megy az ismeretlenbe."

(M.Kundera)___________________________________________________________

"Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik." (Anatole France)______________________________________________________________

"Várok rád, itt vagyok a közeledben - egészen közel.Nincsen semmi baj."_____________________________

Ady Endre:

A kék tenger partján

Ahol mások élnek,szeretnek ,
Én eljöttem ide betegnek ,
Csókot temetni ,álmot dobni,
Nyugodt partokon nem nyugodni.

Mindig a holnapra mosolygok,
Elvágyom onnan ,ahol bolyongok ,
Úgy vágytam ,ide s most már szállnék
Óh ,én bolond ,bús beteg árnyék.__________________________________________

Hermann Hesse:

Sziddhárta (részlet)


...„- Te is észrevetted - kérdezte egyszer Sziddhárta -, te is megtanultad a folyótól azt a titkot, hogy az idő nem létezik?
Vászudéva arca mosolyogva felragyogott.
- Igen, Sziddhárta - bólintott -, azt hiszem, arra gondolsz, hogy a folyó egyszerre van ott mindenütt, eredeténél és torkolatánál, a vízesésnél, a révnél, a duzzasztógátnál, a tengerben, fenn a hegyeken, egyszerre mindenütt, s hogy számára csak a jelen létezik, nem ismeri sem a múlt árnyékát, sem a jövő árnyékát. Erre gondolsz?
Erre - mondta Sziddhárta. - És amikor ezt megtanultam, végigtekintettem az életemen, folyó volt az is, és Sziddhártát, a kisfiút, meg Sziddhártát, a felnőtt férfit, meg Sziddhártát az aggastyánt mind megannyi árnyék választotta csak el egymástól, valóságos válaszfal nem volt közöttük. Még Sziddhárta korábbi születései sem enyésztek el a múltban, s halála, s a Bráhmához való visszatérése sem pihen a jövőben. Semmi sem volt, és semmi sem lesz majd; minden van, mindennek van jelenléte.”
_______________________________________________

Pilinszky:

Tilos csillagon

Én tiltott csillagon születtem,
a partra űzve ballagok,
az égi semmi habja elkap,
játszik velem és visszadob.

Nem is tudom, miért vezeklek?
Itt minden szisszenő talány,
ne fusson el, ki lenn a parton,
e süppedt parton rámtalál.

S ne félj te sem, ne fuss előlem,
inkább csittítsd a szenvedést,
Csukott szemmel szoríts magadhoz,
szoríts merészen,mint a kést.

Lég vakmerő, ítélj tiédnek,
mint holtak lenn az éjszakát,
vállad segítse gyenge vállam,
magam már nem bírom tovább!

Én nem kívántam megszületni,
a semmi szült és szoptatott,
szeress sötéten és kegyetlen,
mint halottját az itthagyott.______________________________________

"Nekem csak innivaló jut egyedül.
Terítve sincs, lepedő se. Csak a csupasz, összetapogatott papír,
nevének marokba fogott betűivel. S a három nyitott flaska: Bor, pálinka, tinta."

(Závada Pál-Jadviga párnája)

__________________________________

"A legfontosabb találkozásokat a lelkek előre megbeszélik egymással, amikor a testek még nem is látták egymást."

(Paulo Coelho)

____________________

„Átvonulásod úgy él napjaimban,
mint ruhában az illat, amelyet
nem ismer, nem tud, csak magára szed,
és többé el nem illan.”

(Gertrud Kolmar)

_____________________

Váci Mihály

Mintha

Ez a folyó itt mintha folyna,
az éj is mintha éjjel volna;
- az ember mintha olyan volna,
milyennek lenni lenne dolga.

Mintha élet lenne az élet,
éltetne is , míg csak leéled,
s mintha elég is lenne néked
mindaz, mivel végül beéred.

Én is mintha önmagam lennék,
sugárzik bennem néhány emlék,
pedig más vagyok régesten rég,
nem az mi voltam, s mi lehetnék.

És te is mintha csak te lennél,
mikor nevetsz , mintha nevetnél,
s mert felderengsz még, hogyha fény ér,
éppen olyan vagy, mintha élnél.

Minden dolog teszi a dolgát,
az érdem elnyeri a zsoldját,
a szó olyan, ahogy kimondják,
Mi a bajod? Tudod? Na szólj hát!

A szeretet mintha szeretne,
a szerelem mintha lehetne,
a hit mintha még hitegetne,
s mintha hinni lehetne benne.

Minden dolog épp olyan mintha
öntökélyére lenne minta;
tökéletes hinta a hinta,
a kulcs az ajtókat kinyitja.

Ami van mintha tényleg lenne,
a teremtés mintha teremne,
a lét mintha tényleg létezne,
a rend is mintha rendbe lenne.

Világunk mintha már az lenne,
minek az ember elképzelte,
s benne semmi dolgunk se lenne,
s mintha belenyugodnánk ebbe._____________________________

"Tükröd leszek,hogy láthasd magad,hogyha nem látnál."

(Jim Morrison)

______________________________

Sose haragudj meg arra,
Ki durva szóval megsebez.
Tudom jól, hogy fáj a sértés,
Valld be, a fontos mégsem ez.
Hidd el nekem, senki nem rossz,

Hidd el, jók az emberek,
Valakiért mindenki harcol,
Valakit mindenki szeret.

(Victor Hugo)

˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛

"Rendes parasztnak a Vasárnap mosoly,nekünk,fekete költőknek pedig,uhh - a Vasárnap,gondolom,az Úristen pápaszeme."

(Jack Kerouac)

˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛__________________

"- Tudod, ha Degas festett egy lovat, azon valóban ott volt a ló.
- És ha te festesz egy lovat, Pablo?
- Nos, lehet, hogy a lovat nem látni, de a vadságot igen."

(Pablo Picasso)_______________________

"Ne hagyd, hogy a tűz kialudjon benned. Egyik szikra pattanjon a másik után. Még a kételyek mocsarában is. Ne hagyd, hogy a lelkedben élő hős elpusztuljon. A vágyak, melyekre életed magányos pillanataiban gondoltál, de soha nem érted el őket. Valóra válthatod a megálmodott sorsot. Mert létezik. Mert valóság. Mert lehetséges. És a tiéd."

(Ayn Rand)

_______________

Kosztolányi Dezső

A doktor bácsi

Áldott aranyember.
Világító, nyugodt szemei kékek.
Komoly szigorral lép be a szobába,
szemébe nézek és csöppet se félek.
Borzongva érzem biztos újjait,
ha kis, sovány bordáimon kopog.
Ősz bajusza a fagytól zuzmarás,
hideg kezén arany gyűrűsorok.
Oly tiszta és oly jó. Ő ír medicínát,
keserűt, édest, sárgát vagy lilát.
Az ő kezéből hull a paplanomra
nagynéha egy halvány, szelíd virág.
Rá gondolok, ha szörnyű éjszakákon
párnáimon oly egyedül sirok.
Ő az egészség és a bizonyosság,
titkok tudója és csupa titok.
Gazdag, nyugodt. Nehéz bundája ott lóg,
prémét szelíden prémezi homály.
De elmegy innen és itthágy magamra,
színházba tér, vagy csöndbe vacsorál...
Ilyenkor látom otthon s páholyában,
amint valami víg tréfán nevet.
De kék szeme egyszerre elsötétül,
rám gondol, mit csinál a kis beteg?

A béke ő, a part, a rév, az élet.
Jaj, hányszor néztem jó arcába hosszan,
míg ájuló álomba lengve árván,
kis ágyamon, mint egy bús, barna bárkán,
ködös habok közt ringatóztam.

_______________________________

Kiss Judit Ágnes

Keserű whiskydal
(részlet)

Ó,fiatalság!Még amikor hittünk az egészben:
Úgy Pegazus szárnyában,mint az örök szerelemben,
Meg hogy a Parnasszus csúcsát majd egyszer elérjük.
Ültünk mestereink lábánál,s éltek a holtak,
Mert megidéztük finnyás szellemüket szavainkkal.
Tiszteltünk mindent,ami vers volt,mint a pap az oltárt,
S tudtunk írni hibátlanul egy-egy hexametert is.
Esténként a lepukkadt kocsmák pultjai mellett
Kérdések tutaján hánykódó hősi szívünket
Ringatták lassú mámorba a bölcs borozások._______________

„Élhet valaki egy eszme árnyékában anélkül, hogy értené.”

(Elizabeth Bowen)

______________________

Reményik Sándor:

A menekülõ

Ha menni kell, magammal sokat vinnék,
Az egész édes, megszokott világot,
Rámástul sok, sok kedves drága képet
És egy pár szál préselt virágot,
Vinnék sok írást, magamét, meg másét,
Sok holt betûbe zárt eleven lelket,
S hogy mindenütt nyomomba szálljanak:
Megüzenném a hulló leveleknek.

Vinném az erdõt, hol örökké jártam,
Hintám, amelyen legelõször szálltam,
A keszkenõm, mivel rossz másba sírni,
A tollam, mert nem tudok mással írni,
Vinném a házunk, mely hátamra nõtt
Az utca kövét küszöbünk elõtt!

Vinném... én Istenem, mi mindent vinnék!
Én Istenem, mi minden futna át
Gyötrõdõ lelkem alagútjain -
Olvasgatnám az ablakok sorát,
Simogatnám a fecskefészkeket,
S magamba színék minden verkliszót,
Mint bûbájos, mennyei éneket...

Utánam honvággyal tekintenének
Az ajtók mind, és mind a pitvarok,
Szeretnék mindent, mindent magammal vinni -
És mindent itt hagyok._____________________

„Drog és disznóhús. Elmegyek Dél-Szicíliába, télen, és lefestem arles-i emlékeimet. Veszek egy zongorát, és Mozartot játszom rajta – hosszú, szomorú meséket fogok írni emberekről, legendás életem szereplőiről – Ez az én szerepem ebben a filmben, halljuk, a tiéd micsoda?”

(Jack Kerouac)___________________________

József Attila:

Nézem a lámpát

Nézem a lámpám. Villamos lámpa.
Fűti egy titkos,rejtett erő.
Tompa árnyékból csillogó élet lesz,
Ahogy belőle fény tör elő.

Nézzétek,milyen megfoghatatlan,
Csupa titok,csupa hatalom
S mégis,fényével akkor pompázhat csak,
Mikor én, az Ember akarom!

Midőn lefekszem s oltom a lámpát,
Váratlanul azon akadok:
Mi lenne,hogyha többé föl nem gyúlna
S örökre sötétbe maradok!

________________________________

József Attila:

Le vagyok győzve

Le vagyok győzve, (győzelem ha van)
de nincs,akinek megadjam magam.
Úgy leszakadtam minden más világról,
ahogyan lehull a gyümölcs az ágról.

Szurkálnak,óvnak tudós orvosok,
írnak is nékem,én hát olvasok.
S "dolgozom",imhol e papírhalom -
a működésben van a nyugalom.

Én állat volnék és szégyentelen,
nélkületek,kik játszotok velem -
Köztetek lettem bolond,én a véges.
Ember vagyok,így vagyok nevetséges.

________________________

"Bölcs ember számára minden föld lakható,mert nemes léleknek hazája az egész világ."

(Ismeretlen)____________________________

"Eljön életünkben az az idő,amikor a gyerekeink levelekké válnak."

(Thomas Mann)

_________________

"Hegy,völgy,fa,rózsa mind föléledt,
Hangomra a patak felelt,
S amiben nincs se szív,se lélek,
Bennem az is visszhangra lelt."

(Schiller-Az ideálok)

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

"A kölni,a fogságba ejtett illat."

(Mester)¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

"Életünkben leginkább arra van szükségünk, hogy legyen valaki, aki rábír, hogy megtegyük, amire képesek vagyunk."

/ Ralph Waldo Emerson /

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

"A tehetség csendben,a jellem a világ viharában alakul ki."

(Goethe)

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

"Nincs más igazság,csak a zene - nincs más értelme,csak hogy nincs értelme - A zene elvegyül a szívverés világegyetemében,az ész vergődéséről meg is feledkezünk."

(Jack Kerouac)__________________

"Minden az enyém" - szólt a vas.
"Minden az enyém" - mondta az arany.
"Mindent elveszek" - szólt a vas.
"Mindent megveszek" - mondta az arany.

(Puskin)

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

"-Mi a divat?
-Ami kimegy a divatból."

(Salvador Dalí)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"A gyilkos maga is áldozat."

(Magneto)

˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛

Tóth Árpád:

Új tavaszig vagy a halálig

Most, hogy megint útfélre estem,
Eltűnődöm e téli esten,
Mi volt az élet, Uramisten?

Mi volt? ez volt: sok fénytelenség,
Fakó robot és kénytelenség,
Száz bús határ reménytelenség.

Borult egek kevés azúrral,
Koldus pajtásság pár nagy úrral,
Pár ájult nóta tépett húrral.

Egy-két vad mámor nyoszolyája,
Egy-két asszony jó, meleg szája;-
Volt nincs. Csöndes a szívem tája.

Most itt ülök, roppant hegyek közt,
Betegen a többi beteg közt,
Múltnak háttal, halállal szemközt.

Lesz-e másképp? várjam? ne várjam?
Lassan szétszéled a homályban
Bitang jószágom, kedvem, vágyam.

Nyomában, mint fekete bundás,
Begyűrt süvegű, öreg kondás,
Hallgatva ballag a lemondás.

S mégis e csönd-paplanú télben,
Nagy nyugalom évadját élem-
Érzem, az Isten gondol vélem.

Mint a bokrok setét bogyókkal,
A hó alatt zamatozókkal,
Megrakva szívem hűvös jókkal.

Hogy mire jókkal, majd elválik,
Mire a hó gyapja lemállik,
Új tavaszig vagy a halálig.

Fekszem megadva, békén, resten,
S néz rám, át a végtelen esten,
Tűnődve sorsomon, az Isten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pilinszky:

Mire megjössz

Egyedül vagyok, mire megjössz,
az egyetlen élő leszek,
csak tollpihék az üres ólban,
csak csillagok az ég helyett.

A temetetlen árvaságban,
mint téli szeméttelepen,
a hulladék közt kapirgálva
szemelgetem az életem.

Az lesz a tökéletes béke.
Még szívemet se hallani,
mindenfelől a némaságnak
extatikus torlaszai.

A pőre örökkévalóság.
S a tiéd, egyedűl tiéd,
kezdettől fogva neked készűlt
e nagyszerű egyszerüség.

Mint tagolatlan kosárember,
csak űl az idő szótalan,
nincs karja-lába már a vágynak,
csupán ziháló törzse van.

Mindenem veszve, mire megjössz,
se házam nincs, se puha ágyam,
zavartalan heverhetünk majd
a puszta elragadtatásban.

Csak meg ne lopj! Csak el ne pártolj!
Ha gyenge vagy, végem van akkor.
Ágyban, párnák közt, uccazajban
iszonyu lenne fölriadnom.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Ahol a szó bágyadt,ott a zene diadalmaskodik."

(Alphonse Jean-Baptiste Karr)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Miért jön létre a mű, mikor olyan jó álmodozni róla?"

(Dekameron)


"Erőt csak erővel szerezhetünk."

(F.M.Dosztojevszkij)

**************************

"Két Nap süti egymást:értelmetlenül,gyönyörűen."

(Ismeretlen)Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!